e-Mets

e-Mets – metsandustarkvara iPhone ja iPad-ile.

Vaata tutvustavaid videojuhendeid: Kaardikihtide vahetamine ja kinnistule navigeerimine, Metsamenüü nuppude tutvustus, eraldiste poolitamine ja liitmine kaardil, tehtud tööde lisamine ja kustutamine.

Metsade andmete vaatamine ja muutmine nutiseadme vahendusel metsas.

 • Drooni tugi äpis. Annab samaaegselt otsepildi drooni kaamerast ning ülevaate kasutaja ja drooni asukohast. Ülevaateaknas saab kasutades kõiki teisi äpi kaardikihte. Automaatne – kiire ühendumine drooniga. Uus funktsioon, varsti saadaval tasulistele kasutajatele! Varsti tuleb tutvustav video!
 • Ei eelda pidevat andmeside olemasolu ja võimaldab vajalikud metsad ning kaardid hea leviga piirkonnas või kontoris seadmesse valmis laadida.
 • Kõiki metsi võimalik avada Eesti kaardil. Nimekirjas eraldi näha kõik metsad, allalaetud metsad ja muudetud metsad.
 • Kaardivõimalused:
 1. Laomooduli kasutajate asukoht ja liikumine (autod, ülestöötajad, väljavedajad).
 2. Avalikud WMS kihid ( katastrikiht, orto, metsanduslik orto, põhikaart, mullakaart, reljeef, maakatte kõrgusmudel, jne).
 3. Omaniku metsade katastripiiride kiht.
 4. Hübriidkaart (põhjaks terve maailma Maps kaart – satelliidi fotodel teed ja asulad jne)
 • Valitud kinnistu juurde navigeerimine kasutades enda valitud äppi (maps, google maps, waze jne).
 • Eraldise takseerandmete vaatamine, muutmine.
 • Eraldise tööde planeerimine, tehtuks märkimine.
 • Eraldiste lõikamine, liitmine kaardil. Muudetud eraldistel automaatne pindalade arvutus ja nummerdamine.
 • Uue metsa tekitamine.
 • Rajalogi funktsioon. Joon koos märkuse lisamise võimalusega. Hea vahend märkimaks oma teekonda, mingi olukorra kirjeldamiseks vms..
 • Eraldi nupud korduvatele tegevustele – raied tehtuks, lisa noorendik, tee lagedaks jne..
 • Eraldiste tagavara, täiuste. jms. arvutamine.
 • Andmete erinevad loogikakontrollid

 

Vaata e-Metsa ekraanitõmmiste pildigaleriid

Avakuva sat

Tagasi toodete juurde..