FIS

FIS – Forest Information System. Metsanduslik tarkvara on loodud 2014 aastal kasutades 10 aastast arendamiskogemust. Eesmärgiks luua tänapäevastele nõuetele vastav kiire ja paindlik programm. On mõeldud töövahendiks metsade haldamisel ja korraldamisel.

Fis aitab metsaomanikke metsade haldamisel läbi mitmete funktsioonide:

  • Metsade kogu andmestik ühtses keskkonnas. Takseerandmete ning polügonide muutmine, vaatamine ja printimine samas programmis.
  • Eraldiste polügonide joonistamine, muutmine, liitmine ja poolitamine.
  • Vahetab andmeid e-Metsa äpiga.
  • Metsade kasvatamine.
  • Laomoodul võimaldab näha metsamaterjali liikumist alates tööde metsateatisele kandmisest kuni sihtkohta jõudmiseni. Metsamaterjali liikumist on võimalik näha FIS-si ja e-Metsa kaardil.
  • Erinevate andmeformaatide import ja eksport.
  • Mitmed eelprogrammeeritud aruanded. Metsamajanduskava, metsateatis, raie eelarve, raiekava, ladude raportid, jne. Aruandeid saab salvestada hiireklõpsuga xls, doc, csv, pdf… formaatidesse. Aruandeid saab teha ühele või mitmele metsale korraga.
  • Liidestamisvõimalus kõikvõimalike infosüsteemidega.
  • Andmebaasi peegeldused..
  • jne…

Tagasi toodete juurde..