Monthly Archives

January 2016

e-Mets

e-Metsa uuendus

January 17, 2016

Uuendusega saadaval kaardikiht mis näitab planeeritud töid.
Lisaks kinnistupiiri täitmise loogika parandus, kaardimenüü täiendused.