Monthly Archives

April 2015

e-Mets

Eraldiste liitmine

April 13, 2015

Kui on vaja peale raied vms. muul põhjusel eraldised kaardil kokku liita siis siin videos näidatakse kuidas e-Metsa äpis seda teha saab..